ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

XWT39 : ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา BY XW

5 วัน 3 คืน

เที่ยวครบไฮไลท์ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ∞อุทยานแห่งชาติอาหลีซานนั่งรถไฟโบราณป่าสนพันปี ∞ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ไหว้พระขอพรเทพเจ้าณวัดเหวินหวู่วัดพระถังซัมจั๋ง ∞กรุงไทเปถ่ายรูปเซลฟี่กับตึก101 ∞ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ไหว้เฒ่าจันทราขอพรความรักณวัดหลงซาน ∞ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตซีเหมินติง เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูนึ่งจักรพรรดิ พักโรงแรมเจี๊ยอี้1คืนไทจง1คืนไทเป1คืน เดินทางโดยสายการบินNOKSCOOTบินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า20KG
เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
∞ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
∞ ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ
พักโรงแรม เจี๊ยอี้ 1คืน ไทจง1คืน ไทเป1คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20KG

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน