ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by LUCKY AIR 6 วัน 5 คืน
บินตรงเชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า อุทยานภูเขาหิมะมังหรหยก BY 8L

6 วัน 5 คืน

ฉางสุ่ย–เมืองฉูฉง-เมืองโบราณเก่าต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เมืองเก่าลี่เจียง-อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)-ชมโชว์ชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-เมืองจงเตี้ยน-ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดซงจ้านหลิน-ช่องแคบเสือกระโจน–เดินทางไปยังเมืองเสียงหยูนโดยรถ เมืองคุนหมิง-ตำหนักทอง-ร้านบัวหิมะ
ฉางสุ่ย – เมืองฉูฉง - เมืองโบราณเก่าต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองเก่าลี่เจียง - อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - ชมโชว์ชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง - อุทยานน้ำหยก - เมืองจงเตี้ยน - ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - วัดซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน – เดินทางไปยังเมืองเสียงหยูนโดยรถ
เมืองคุนหมิง - ตำหนักทอง - ร้านบัวหิมะ

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน