ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by China southern Airlines 5 วัน 3 คืน
PVG3-CZ : เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ดิสนีย์ทาวน์ BY CZ

5 วัน 3 คืน

นั่งเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ย่านซินเทียนตี้-ขึ้นตึกจินเม่า-นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน-ถนนนานกิงลู่-ตึกสตาร์บัคส์-วัดหลงหัว พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ถนนเถียนจือฝาง ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว-ดิสนีย์ทาวน์เซี่ยงไฮ้
นั่งเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ย่านซินเทียนตี้-ขึ้นตึกจินเม่า-นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิงลู่-ตึกสตาร์บัคส์-วัดหลงหัว
พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ถนนเถียนจือฝาง
ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว-ดิสนีย์ทาวน์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน