ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี by Bangkok Airways 3 วัน 2 คืน
พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน BY PB

3 วัน 2 คืน

วัดไจ้คะวาย|เจดีย์ชเวมอดอว์lพระราชวังบุเรงนองlพระธาตุอินทร์แขวนlหงสาวดี พระนอนชเวตาเลียวlเจดีย์ไจ๊ปุ่นlพระนอนตาหวานlเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)lเทพกระซิบlช้อปปิ้งตลาดสก๊อต แถมฟรี!!กระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์1เที่ยวพักหรู5ดาวที่ย่างกุ้ง เมนูพิเศษสลัดกุ้งมังกรและเป็ดปักกิ่ง
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
แถมฟรี!! กระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์ 1 เที่ยว พักหรู 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง
เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง

ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน