ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TK305 : มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ BY TK

8 วัน 6 คืน

ทวัรต์รุกีอสิตนับลูทรอยปามคุคาเล8วัน6คืนบินภายใน1ขา/พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ2คืน/ชมโชวืระบำหน้าท้องแถมฟรี!!พวงกุญแจตุรกี+ชาแอปเปิ้ล เยือนดินแดน2ทวีปดินแดนในฝันของนักเดินทางมรดกทางวัฒนธรรมพิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์และล่องเรือบอสฟรัสชมความงดงามของแผ่นดิน2ทวีปพักโรงแรม4ดาวอาหารเต็มอิ่ม17มื้อ!!บินภายใน1ขา
ทวัรต์รุกี อสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล 8วัน 6คืน บินภายใน 1 ขา/พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน /ชมโชวืระบำหน้าท้อง แถมฟรี!!พวงกุญแจตุรกี +ชาแอปเปิ้ล

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง มรดกทางวัฒนธรรม พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีปพักโรงแรม 4 ดาวอาหารเต็มอิ่ม 17 มื้อ!! บินภายใน 1 ขา

ทัวร์ตุรกี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน