ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SHXWSHE14 : ทัวร์ฮาร์บิน...ขนมช่อมะลิ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ เกาะพระอาทิตย์ BY XW

7 วัน 5 คืน

ทัวร์จีนชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”การแกะสลักน้ำแข็งเยือนหมู่บ้านหิมะเหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยายลานสกียาบูลี่ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนชมพระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กงแจกฟรี...หมวกผ้าพันคอถุงมือท่านละ1ชุด ทัวร์จีนเที่ยวจีนทัวร์คุณธรรมเที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่ขายออฟชั่นทัวร์ไม่เข้าร้านช้อปทัวร์เสิ่นหยางพระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กงทัวร์ฮาร์บินลานสกีYABULIหมู่บ้านหิมะDREAMHOMEชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจียชมเขาแกะหญ้าเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งเกาะพระอาทิตย์สวนสตาลินถนนจงเอียงอนุสาวรีย์ฝั่งหงรถไฟความเร็วสูง ทัวร์จีนลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารตงเป่ยสุกี้ตงเป่ยเกี๊ยวฮาร์บินเป็ดย่างหยวนเว่ยจาย 4ดาว #ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่
ทัวร์จีน ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”การแกะสลักน้ำแข็ง เยือนหมู่บ้านหิมะ เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย ลานสกียาบูลี่ ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ชมพระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง แจกฟรี...หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ ท่านละ 1 ชุด
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่ขายออฟชั่น ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป ทัวร์เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ทัวร์ฮาร์บิน ลานสกีYABULI หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย ชมเขาแกะหญ้า เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ สวนสตาลิน ถนนจงเอียง อนุสาวรีย์ฝั่งหง รถไฟความเร็วสูง
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ... อาหารตงเป่ย สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวฮาร์บิน เป็ดย่างหยวนเว่ยจาย
4 ดาว
#ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน