ทัวร์ อินโดนีเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อินโดนีเซีย . by Air Asia 4 วัน 2 คืน
ZDPS08 : เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก สวรรค์บนดิน] BY FD

4 วัน 2 คืน

เกาะสวรรค์บาหลีเที่ยวคุ้มพักดี4ดาวสัมผัสมนต์เส่นห์แห่งเมืองบาหลีชมวิหารทานาล็อตวิหารหลวงเบซากีห์วิหารเทมภัคสิริงค์ชมโชว์สุดตื่นตาบารองแดนซ์ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินชายหาดจิมบารันเช็คอินจุดชมวิวและถ่ายรูปรังนกวานากิรีฮิลส์
เกาะสวรรค์ บาหลี เที่ยวคุ้ม พักดี 4 ดาว สัมผัสมนต์เส่นห์แห่งเมืองบาหลี ชมวิหารทานาล็อต วิหารหลวงเบซากีห์ วิหารเทมภัคสิริงค์ ชมโชว์สุดตื่นตาบารองแดนซ์ ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินชายหาดจิมบารัน เช็คอินจุดชมวิว และถ่ายรูปรังนก วานากิรี ฮิลส์

ทัวร์อินโดนีเซีย . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินโดนีเซีย ราคาใกล้เคียงกัน