ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HNT-ICN-3.1 : Hi Korea Snow Festival BY TG

5 วัน 3 คืน

เมืองคังนึงจังหวัดคังวอนโด–บ้านโอจูกฮอน–ถนนวอลฮวา–ตลาดกลางคังนึง ชายหาดอันมก–เทศกาลหิมะณยงเพียงสกีรีสอร์ท พระราชวังเคียงบกกุง–ศูนย์โสม–ศูนย์เครื่องสำอาง–DUTYFREE–ตลาดเมียงดง น้ำมันสนเข็มแดง–ตลาดฮงอิก–ร้านละลายเงินวอน
เมืองคังนึง จังหวัดคังวอนโด – บ้านโอจูกฮอน – ถนนวอลฮวา – ตลาดกลางคังนึง
ชายหาดอันมก – เทศกาลหิมะ ณ ยงเพียงสกีรีสอร์ท
พระราชวังเคียงบกกุง – ศูนย์โสม – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน