ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน by Thai Lion Air 6 วัน 4 คืน
S04 : ไต้หวัน ไลอ้อน 3 อุทยาน BY SL

6 วัน 4 คืน

เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่--หมู่บ้านฮิโนกิ-ชิมชาอู่หลง–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–อี้จงไนท์มาร์เก็ต CosmeticShop-ชิมพายสับปะรด-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน-ศูนย์Germanium-ซีเหมินติง
เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่ --หมู่บ้านฮิโนกิ-ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – อี้จงไนท์มาร์เก็ต
Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน -ศูนย์Germanium-ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน