ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย . by Ukraine International Airlines 7 วัน 5 คืน
แกรนด์จอร์เจีย BY PS

7 วัน 5 คืน

เมืองหลวงปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดในจอร์เจียศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจ เมืองทบิลีซีTbilisiไปชมเมืองหลวงสมัยโบราณของจอร์เจียนามว่าเมืองแห่งความรักหรือเมืองมซเคทาMtskhetaเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจียเมืองบอร์โจมิBorjomi
เมืองหลวงปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย ศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจ
เมือง ทบิลีซี Tbilisi ไปชมเมืองหลวงสมัยโบราณของจอร์เจียนามว่า เมืองแห่งความรัก หรือเมือง มซเคทา Mtskheta เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจียเมือง บอร์โจมิ Borjomi

ทัวร์จอร์เจีย . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน