ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HVD-VZ43-A01 : เวียดนามกลาง เว้ ดานัง บาน่าฮิลล์ ซันเวิลด์ BY VZ

4 วัน 3 คืน

ดานัง–สวนสนุกซันเวิลด์-เมืองดานัง-อุโมงค์หายเวิน–เมืองลังโก-เมืองเว้-เรือท้องถิ่นเพื่อชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม-เจดีย์ณวัดเทียนหมุ–ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป–นั่งรถสามล้อผ่านชมพระราชวังไดนอย–เมืองดานัง-ตลาดห่าน-เมืองดานัง-หมู่บ้านแกะสลักหิน–เมืองมรดกโลกฮอยอัน–พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์–สะพานมือGoldenBridge-แฟนตาซีพาร์ค–บุฟเฟ่ต์ค่ำ-บาน่าฮิลล์–วัดหลินอึ๋ง
ดานัง – สวนสนุกซันเวิลด์ - เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก - เมืองเว้ - เรือท้องถิ่นเพื่อชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม - เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ – ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป – นั่งรถสามล้อผ่านชมพระราชวังไดนอย – เมืองดานัง - ตลาดห่าน - เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ Golden Bridge - แฟนตาซีพาร์ค – บุฟเฟ่ต์ค่ำ - บาน่าฮิลล์ – วัดหลินอึ๋ง

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน