ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี เกาะเวนิส เมืองฮัลล์ทัทท์ น้ำตกไรน์ by Qatar Airways 9 วัน 6 คืน
GG11 : อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ BY QR

9 วัน 6 คืน

Day 1 : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่น นำท่าน ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองเวโรนาชม ย่านเมืองเก่า ชม ความยิ่งใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารีน่า ชม อดีตบ้านของจูเลียต เดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก

Day 3 : นำท่านล่องเรือสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน เดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ

Day 4 : เดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เดินทางสู่ใจกลางนครมิวนิค ชม จัตุรัสมาเรียนพลาส ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค

Day 5 : เดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา นำท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ นำท่านเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ในเขตออสทัลล์กอย เป็นเมืองเล็กๆที่มีเสน่ทุกฤดู นำท่านชมย่ายเมืองเก่า

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ เดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น

Day 7 : นำคณะออกเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ชม ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น นำท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น เข้าชมอนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้ชาเปล

Day 8 : นำคณะออกเดินทางศเข้าสู่ ซาฟเฮาส์เซ่น ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

Day 9 : เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี เกาะเวนิส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน