ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

VWTK03 : Russai มอสโคว์ ซากรอส เซ็นปีเตอร์เบริก BY TK

9 วัน 6 คืน

อิสตันบูล(แวะเปลี่ยนเครื่อง)–มอสโคว์–สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์–ถนนคนเดินอารบัต-มอสโคว์–ตลาดอิสเมลอฟสกี้–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-มอสโคว์–ซาร์กอร์ส-โบสถ์โฮลีทรินิตี้-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-สแปร์โร่ฮิลล์-มอสโคว์-รถไฟความเร็วสูงSapsantrain-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์–มหาวิหารเซนต์ไอแซค–โบสถ์แห่งหยดเลือด–โบสถ์คาซาน-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–พระราชวังแคทเธอรีน–พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-PulkovoOutletVillage
อิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนคนเดิน อารบัต - มอสโคว์ – ตลาดอิสเมลอฟสกี้ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - มอสโคว์ - รถไฟความเร็วสูง Sapsan train - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์แห่งหยดเลือด – โบสถ์คาซาน - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - Pulkovo Outlet Village

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน