ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น นั่งรถไฟเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส by Qatar Airways 9 วัน 6 คืน
GG09 : แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ BY QR

9 วัน 6 คืน

Day 1 : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ กรุงมิลานประเทศอิตาลี

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินมิลาน นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จนกระทั่งเข้าสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ

Day 3 : นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท นำคณะนั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้า

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า ให้ท่านได้ “นั่งกระเช้า CABLE CAR” ขึ้นสู่ยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตร ชมบรรยากาศของ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น เดินทางลงโดยรถไฟสู่ เมืองทาซ นำท่านออกเดินทางผ่านมองเทรอซ์ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ ปราสาทชิลลอง นำคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองโลซานน์ ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นให้ท่านถ่ายรุปด้านหน้า มหาวิทยาลัยโลซาน

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา , ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นำคณะชม สวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง นำคณะชมเที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี นำคณะเดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น

Day 6 : นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต PLATEAU

Day 7 : นำท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น นำคณะเข้าชมอนุสาวรีย์สิงโต ให้คณะได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้ชาเปล อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ CLOCK TOWER นำคณะออกเดินทางศเข้าสู่ ซาฟเฮาส์เซ่น นำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ เดินทางสู่ เมืองซูริค ZURICH

Day 8 : นำท่านเดินทางสู่เมืองซุริกให้ท่านได้เดินเล่น ถนนบานโฮฟซตราสเซอ เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ

Day 9 : คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน