ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Hong Kong Airlines 4 วัน 2 คืน
CTP6 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ชิงหย่วน BY HX

4 วัน 2 คืน

ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์-ฮ่องกงจิวเวอร์รี่-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-เซินเจิ้นโดยรถไฟ-สวนฮอลแลนด์-เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ชิงหย่วน-ผ่านชมCantonTower-ล่องเรือสำราญแม่น้ำเป่ยเจียง-วัดเฟย์หลาย-สะพานกระจก5Dหวงเถิงเสีย-เซินเจิ้น-วัดกวนอู-ร้านหยก–ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา–ช้อปปิ้งหลอหวู่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - เซินเจิ้นโดยรถไฟ - สวนฮอลแลนด์- เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ชิงหย่วน - ผ่านชม Canton Tower - ล่องเรือสำราญแม่น้ำเป่ยเจียง - วัดเฟย์หลาย - สะพานกระจก 5D หวงเถิงเสีย - เซินเจิ้น-วัดกวนอู - ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน