ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Hong Kong Airlines 4 วัน 2 คืน
CTP5A : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น BY HX

4 วัน 2 คืน

ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้นรถโค้ช-วัดกวนอู-หมู่บ้านโบราณจำลองเมืองลี่เจียง-สวนฮอลแลนด์-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก–ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-OCTโชว์ม่านน้ำ3มิติMANGROVEGROOVE-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิมอ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์-จิวเวลรี่-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้นรถโค้ช - วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง - สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE - เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน