ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Hong Kong Airlines 4 วัน 2 คืน
CTP3 : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง BY HX

4 วัน 2 คืน

ฮ่องกง-ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-มาเก๊า–วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–โบสถ์เซนท์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-สาวงามหวีหนี่–เซินเจิ้น–ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา–ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-โชว์ม่านน้ำ3D-เซิ่นเจิ้น–ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิมอ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์–จิวเวลรี่-วัดแชกงหมิว–ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง-ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก -มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ – เซินเจิ้น – ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D - เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน