ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Hong Kong Airlines 4 วัน 2 คืน
CTP1DIS : ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ BY HX

4 วัน 2 คืน

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู-ร้านบัวหิมะ-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ร้านหยก-ช้อปปิ้งหลอหวู่-โชว์ม่านน้ำ-เจ้าแม่กวนอิมอ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์-จิวเวลรี่-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาทาน
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - เซิ่นเจิ้น- วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านหยก - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนน นาทาน

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน