ทัวร์ อินโดนีเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อินโดนีเซีย . by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
ZDPS10 : เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์] BY SL

3 วัน 2 คืน

สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดียชมวิหารกลางทะเลและวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ชมความงามประตูสวรรค์'ฮันดาราเกท'เช็คอินสุดชิคณจุดถ่ายรูปรังนกพิเศษ...ซีฟู้ดสไตบ์บาหลีหาดจิมบารัน!!
สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย ชมวิหารกลางทะเลและวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ชมความงามประตูสวรรค์'ฮันดาราเกท' เช็คอินสุดชิค ณ จุดถ่ายรูปรังนก พิเศษ...ซีฟู้ดสไตบ์บาหลีหาดจิมบารัน !!

ทัวร์อินโดนีเซีย . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินโดนีเซีย ราคาใกล้เคียงกัน