ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ตลาดเช้าไทลื้อ หมู่บ้านไทลื้อ พิพิธภัณฑ์ชนชาติไทลื้อ by Ruili Airlines 3 วัน 2 คืน
Xishuang Banna บินตรงเชียงใหม่ - สิบสองปันนา BY DR

3 วัน 2 คืน

Day 1 : นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) โดยสายการบิน RUILI AIRLINES นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เมืองเชียงรุ้งที่สุด ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพเป็นป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ชมนกยูงนับพันๆ ตัว ลงมาจากภูเขาโดยการ เป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ร่วมกันถ่ายรูปนกยูงอย่างจุใจ นำชมการแสดงของชนพื้นเมือง รวมไปถึงการแสดงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อย การแสดงของเผ่าไอนี (อีก้อ) และชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี(อีก้อ)จากนั้นนำท่านชมแสงสี ณ เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินสิบสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย

Day 2 : นำท่านเดินทางไป ตลาดเช้า สิบสองปันนา ชมวิถีชีวิตชาวจีนและชาวไทลื้อสิบสองปันนา และนำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนา ที่หมู่บ้านไทลื้อ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่ง หนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชนชาติในสิบสองปันนา แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา แสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา
แสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา ต่อด้วยเที่ยวชม วัดป่าเจ(วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาส) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง วัดป่าเจ (วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงรุ่งเลยก็ ว่าได้ เพราะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา Nan Nuo Shan ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าหมู่บ้านฮาหนี Nan Nuo Shan เผ่าฮาหนีเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน แล้วพาท่านชมน้ำพุดนตรีกลางลำน้ำโขงสวยงามมาก

Day 3 : เดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสารการบิน RUILI AIRLINES

ทัวร์จีน เชียงรุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน