ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง บิงห์บิงห์ by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
VWHAN-03 : เวียดนามเหนือ 555 ฮานอย ฮาลอง บิงห์บิงห์ BY SL

3 วัน 2 คืน

•ล่องเรือนิงบิงห์ •ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮาลองไนท์มาร์เก็ตและถนน36สาย •ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง •นั่งเคเบิ้ลคาร์และชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองฮาลอง •ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ •ทะเลสาบคืนดาบและวัดเนินหยก •พิเศษบุฟเฟต์นานาชาติZENซีฟู้ด+ไวน์แดงดาลัด
•ล่องเรือนิงบิงห์
•ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ฮาลอง ไนท์ มาร์เก็ต และ ถนน 36 สาย
•ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง
•นั่งเคเบิ้ลคาร์ และชิงช้าสวรรค์ ชมวิวเมืองฮาลอง
•ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
•ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดเนินหยก
•พิเศษ บุฟเฟต์ นานาชาติ ZEN ซีฟู้ด+ไวน์แดงดาลัด

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน