ทัวร์ จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

EK026 : อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย BY EK

8 วัน 5 คืน

เมืองบากูคาราวานซารายหอคอยไมเด็นโกบุสตาน เทือกเขาคอเคซัสเมืองทบิลีซีป้อมอนานูรีคาซเบกี้ทบิลีซีเคเบิ้ลคาร์ พิเศษนั่งรถ4WDลิ้มรสจอร์เจียนไวน์และอาหารไทย
เมืองบากู คาราวานซาราย หอคอยไมเด็น โกบุสตาน
เทือกเขาคอเคซัส เมืองทบิลีซี ป้อมอนานูรี คาซเบกี้ ทบิลีซีเคเบิ้ลคาร์
พิเศษ นั่งรถ 4WD ลิ้มรสจอร์เจียนไวน์ และ อาหารไทย

ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน