ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

EK024 : Georgia On My Mind จอร์เจียร์ BY EK

8 วัน 5 คืน

พิเศษ!!พักบนเทือกเขาคาซเบกี้ ทบิลิซี–โบสถ์ตรีนิตี้–โบสถ์เมทเทคี–โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน-BridgeofPeace-เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา-ร้านOldGeorgianBakeryTone-Anchiskhatichurch–อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย-Janshardenstreet ทบิลิซี–มิสเคต้า–โบสถ์สเวติทสโคเวลี–วิหารจวารี–ป้อมอนานูรี-ทะเลสาบJhinvaliLakeอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย–เมืองกูดาอูรี–คัสเบกี–เทือกเขาคอเคซัส เมืองกูดาอูรี–เมืองโกรี่–เมืองถ้ำอุพลิสชิเค–เมืองบอร์โจมี–อุทยานแห่งชาติBorjomiKharagaulnationalPark บอร์โจมี–เมืองakhaltsikhe–ป้อมRabatFortress อนุสาวรีย์thechronicleofGeorgia
พิเศษ !! พักบนเทือกเขาคาซเบกี้

ทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมทเทคี – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge ofPeace - เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ร้าน Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan sharden street
ทบิลิซี – มิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – คัสเบกี – เทือกเขาคอเคซัส
เมืองกูดาอูรี – เมืองโกรี่ – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park
บอร์โจมี– เมือง akhaltsikhe – ป้อม Rabat Fortress
อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia

ทัวร์จอร์เจีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน