ทัวร์ไต้หวันช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 15816
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

S12 : ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ BY SL
5 วัน 3 คืน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เหวินฮวาไนท์มาเก็ต อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช็อปปิ้งซีเหมินติง

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 – 26 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,999
14,999
FULL
29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999
12,999
05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,999
14,999
06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,999
15,999
07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,999
14,999
12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999
12,999
19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999
12,999
26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999
12,999
27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999
12,999
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,999
12,999
04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999
13,999
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,999
13,999
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,999
13,999
11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999
13,999
12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,999
13,999
13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,999
13,999
18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999
13,999
19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,999
13,999
20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,999
13,999
25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999
13,999
26 – 30 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,999
13,999
27 – 31 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,999
13,999
01 – 05 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,999
14,999
02 – 06 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,999
15,999
03 – 07 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,999
15,999
08 – 12 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999
13,999
09 – 13 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,999
15,999
10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,999
11 – 15 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 19,999
12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,999
15 – 19 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999
13,999
22 – 26 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999
13,999
23 – 27 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,999
13,999
24 – 28 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,999
13,999
29 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999
13,999
30 เม.ย – 04 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,999
15,999
01 – 05 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,999
02 – 06 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 16,999
03 – 07 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 16,999
04 – 08 พ.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,999
06 – 10 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999
12 – 16 พ.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 13,999
13 – 17 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999
14 – 18 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999
15 – 19 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,999
20 – 24 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999
21 – 25 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999
22 – 26 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,999
27 – 31 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999
28 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999
29 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,999
30 พ.ค – 03 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 13,999
04 – 08 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999
10 – 14 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,999
11 – 15 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999
18 – 22 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999
25 – 29 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999