ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ ปราสาทเอดินเบิร์ก เสาหินสโตนเฮนจ์ หอนฬิกบิ๊กเบน by Royal Brunei Airlines 9 วัน 6 คืน
Hashtag England Scotland Wales BY BI

9 วัน 6 คืน

ชมภายในปราสาทเอดินเบิร์ก เสาหินสโตนเฮนจ์ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทคร์ติฟ,ปรสากฮอลี่รูต,ห่รือโรเบิร์ต,หอนฬิกบิ๊กเบน มหาวิหารเวสต์มินสตอร์,กวเวอร์ออพลอนดอน,จัตุรัสทราฟัลภาร์ มหาวิหารเชนต์พอลช้อปปิ้งจุใจย่านไนช์บริดจ์,บิสเตอร์เอ้าท์เลกวิลเลจ
ชมภายในปราสาทเอดินเบิร์ก
เสาหินสโตนเฮนจ์ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ปราสาทคร์ติฟ, ปรสากฮอลี่รูต , ห่รือโรเบิร์ต , หอนฬิกบิ๊กเบน
มหาวิหารเวสต์มินสตอร์, กวเวอร์ออพลอนดอน, จัตุรัสทราฟัลภาร์
มหาวิหารเชนต์พอล ช้อปปิ้งจุใจ ย่านไนช์บริดจ์, บิสเตอร์ เอ้าท์เลก วิลเลจ

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน