ทัวร์ อินเดีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-DEL02_TG : มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล BY TG

5 วัน 3 คืน

พระราชวังสายลมพระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวังAMBERFORT ทัชมาฮาล1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังหลวงวัดพระพิฆเนศ อัคราฟอร์ทแชนด์เบารี ประตูเมืองอินเดียวัดลักษมีนารายัน ชอปปิ้งตลาดจันปาท แถมฟรี!!(ถุงผ้า+ร่ม+ผ้าคลุมไหล่)
พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ

นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT

ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ

อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี

ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน

ชอปปิ้งตลาดจันปาท

แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+ผ้าคลุมไหล่)

ทัวร์อินเดีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินเดีย ราคาใกล้เคียงกัน