ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
XW-T41 : Taiwan Taroko ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี BY XW

5 วัน 3 คืน

∞สัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติทาโรโกะดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน ∞เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ∞อุทยานเหย่หลิ๋วชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ปล่อยโคมที่ผิงซีถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆย่านสถานีรถไฟ ∞กรุงไทเปถ่ายรูปเซลฟี่กับตึก101 ∞ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ไหว้เฒ่าจันทราขอพรความรักณวัดหลงซาน ∞กรุงไทเปถ่ายรูปเซลฟี่กับตึก101 ∞ช้อปปิ้งซีเหมินติงซือหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พักโรงแรม:ไทเป2คืน+โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน เดินทางโดยสายการบินNOKSCOOTบินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า20KG
∞ สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
∞ ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
พักโรงแรม:ไทเป 2คืน + โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน