ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังเครมลิน by THAI Airways 7 วัน 5 คืน
DME04 : Russia มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก BY TG

7 วัน 5 คืน

สถานีรถไฟความเร็วสูง–เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–เมืองพุชกิน–พระราชวังแคทเทอรีน–ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ–พระราชวังฤดูหนาว–พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารเซนต์ไอแซค–รถไฟความเร็วสูง–กรุงมอสโคว์–ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–ห้างกุม-จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์–สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์–มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์–สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์)
สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน