ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย by THAI Airways 7 วัน 5 คืน
DME03 : Russia Super Aurora BY TG

7 วัน 5 คืน

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์–ถนนอารบัต–สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)–สนามบินเชเรเมเตียโว–เมืองเมอร์มานสค์–ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า-เมืองเมอร์มานสค์–หมู่บ้านซามี่–HUSKYPARK–ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า-เมืองเมอร์มานสค์–พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น–เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์–สนามบินเมอร์มานสค์-มอสโคว์–จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์–สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์–ตลาดอิสไมโลโว่–ชมการแสดงละครสัตว์–จตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล–ห้างกุม–OUTLETVILLEAGE
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า - เมืองเมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – HUSKY PARK – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า -เมืองเมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ - มอสโคว์ – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – ตลาดอิสไมโลโว่ – ชมการแสดงละครสัตว์– จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – OUTLET VILLEAGE

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน