ทัวร์ ออสเตรีย โปแลนด์


 แฟรงค์เฟิร์ต–คราคูฟ(โปแลนด์)มรดกโลก–พระราชวังหลวง					–ป้อมปราการBARBACAN–จัตุรัสใจกลางเมือง–
โบสถ์เซ็นต์แมรี่-อาคารการค้าผ้าในอดีต
คราคูฟ–ซาโกปาเน่–ขึ้นรถรางสู่ยอดเขากูบาวุฟก้า-คราคูฟ-ช้อปปิ้งตลาดนัดรีเน็คโกลนี่
คราคูฟ–เหมืองเกลือวิลิซก้า(มรดกโลก)–วรอตสวัฟ–ผ่านชมมหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ
วรอตสวัฟ–โทรุน(มรดกโลก)–ย่านเมืองเก่า–มหาวิหาร				เซนต์จอห์น-มาลบอร์ก–ปราสาทมาลบอร์ก(มรดกโลก)-กดังส์
ย่านเมืองเก่า-ศาลาว่าการเมืองกดังส์-โบสถ์เซนต์แมรี่-วอร์ซอว์
วอร์ซอว์–ย่านเมืองเก่าวอซอร์–บินภายในสู่เวียนนา(ออสเตรีย)
พระราชวังเชินบรุนน์(มรดกโลก)–พระราชวัง
ฮอฟบวร์ก-ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่–ช้อปปิ้งOUTLETPARNDORF
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 15724
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Best Of Poland โปแลนด์-ออสเตรีย BY OS/LH

9 วัน 6 คืน

แฟรงค์เฟิร์ต–คราคูฟ(โปแลนด์)มรดกโลก–พระราชวังหลวง –ป้อมปราการBARBACAN–จัตุรัสใจกลางเมือง– โบสถ์เซ็นต์แมรี่-อาคารการค้าผ้าในอดีต คราคูฟ–ซาโกปาเน่–ขึ้นรถรางสู่ยอดเขากูบาวุฟก้า-คราคูฟ-ช้อปปิ้งตลาดนัดรีเน็คโกลนี่ คราคูฟ–เหมืองเกลือวิลิซก้า(มรดกโลก)–วรอตสวัฟ–ผ่านชมมหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ วรอตสวัฟ–โทรุน(มรดกโลก)–ย่านเมืองเก่า–มหาวิหาร เซนต์จอห์น-มาลบอร์ก–ปราสาทมาลบอร์ก(มรดกโลก)-กดังส์ ย่านเมืองเก่า-ศาลาว่าการเมืองกดังส์-โบสถ์เซนต์แมรี่-วอร์ซอว์ วอร์ซอว์–ย่านเมืองเก่าวอซอร์–บินภายในสู่เวียนนา(ออสเตรีย) พระราชวังเชินบรุนน์(มรดกโลก)–พระราชวัง ฮอฟบวร์ก-ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่–ช้อปปิ้งOUTLETPARNDORF

แฟรงค์เฟิร์ต – คราคูฟ (โปแลนด์) มรดกโลก – พระราชวังหลวง – ป้อมปราการ BARBACAN – จัตุรัสใจกลางเมือง –
โบสถ์เซ็นต์แมรี่ - อาคารการค้าผ้าในอดีต
คราคูฟ – ซาโกปาเน่ – ขึ้นรถรางสู่ ยอดเขากูบาวุฟก้า - คราคูฟ - ช้อปปิ้งตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่
คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซก้า (มรดกโลก) – วรอตสวัฟ – ผ่านชม มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ
วรอตสวัฟ – โทรุน (มรดกโลก) – ย่านเมืองเก่า – มหาวิหาร เซนต์จอห์น - มาลบอร์ก – ปราสาทมาลบอร์ก (มรดกโลก) - กดังส์
ย่านเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองกดังส์ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - วอร์ซอว์
วอร์ซอว์ – ย่านเมืองเก่าวอซอร์ – บินภายในสู่ เวียนนา (ออสเตรีย)
พระราชวังเชินบรุนน์ (มรดกโลก) – พระราชวัง
ฮอฟบวร์ก - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ – ช้อปปิ้ง OUTLET PARNDORF

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
10 – 18 เม.ย 2563 ศุกร์ - เสาร์ 79,900 -

ทัวร์ออสเตรีย โปแลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย โปแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน