ทัวร์ โปแลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Best Of Poland BY LH/OS

8 วัน 5 คืน

แฟรงค์เฟิร์ต–คราคูฟ(โปแลนด์)มรดกโลก–พระราชวังหลวง –ป้อมปราการBARBACAN–จัตุรัสใจกลางเมือง– โบสถ์เซ็นต์แมรี่-อาคารการค้าผ้าในอดีต คราคูฟ–ซาโกปาเน่–ขึ้นรถรางสู่ยอดเขากูบาวุฟก้า–คราคูฟ–ช้อปปิ้งตลาดนัดรีเน็คโกลนี่ คราคูฟ–เหมืองเกลือวิลิซก้า(มรดกโลก)–วรอตสวัฟ–ผ่านชมมหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ วรอตสวัฟ–โทรุน(มรดกโลก)–ย่านเมืองเก่า–มหาวิหาร เซนต์จอห์น-มาลบอร์ก–ปราสาทมาลบอร์ก(มรดกโลก)-กดังส์ ย่านเมืองเก่า-ศาลาว่าการเมืองกดังส์-โบสถ์เซนต์แมรี่-วอร์ซอว์ ย่านเมืองเก่าวอซอร์
แฟรงค์เฟิร์ต – คราคูฟ (โปแลนด์) มรดกโลก – พระราชวังหลวง – ป้อมปราการ BARBACAN – จัตุรัสใจกลางเมือง –
โบสถ์เซ็นต์แมรี่ - อาคารการค้าผ้าในอดีต
คราคูฟ – ซาโกปาเน่ – ขึ้นรถรางสู่ ยอดเขากูบาวุฟก้า – คราคูฟ – ช้อปปิ้งตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่
คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซก้า (มรดกโลก) – วรอตสวัฟ – ผ่านชม มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ
วรอตสวัฟ – โทรุน (มรดกโลก) – ย่านเมืองเก่า – มหาวิหาร เซนต์จอห์น - มาลบอร์ก – ปราสาทมาลบอร์ก (มรดกโลก) - กดังส์
ย่านเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองกดังส์ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - วอร์ซอว์
ย่านเมืองเก่าวอซอร์

ทัวร์โปแลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโปแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน