ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WY211 : Russia ตามล่าแสงเหนือ BY WY

7 วัน 5 คืน

เยือนเมืองมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซียศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจการเงินและการศึกษา ชมพระราชวังเครมลิน(GrandKremlinPalace)ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่วิหารเซนต์บาซิล(SaintBasil'sCathedral)หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือAurora อิสระช้อปปิ้งOUTLETVILLAGEBELAYADACHA พิเศษตุ๊กตาแม่ลูกดกmatryoshkaท่านละ1ชิ้น
เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา
ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม
ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora
อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
พิเศษ ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน