ทัวร์ ลาว

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

LAOLPK01(S) : หลวงพระบาง/เวียงจันทร์ ไหว้พระ5วัด...สองเมืองสุดคุ้ม!!! BY QV

2 วัน 1 คืน

เยือนเมืองมรดกโลก/สักการะพระธาตุพูสี แวะนครหลวงเวียงจันทน์/นมัสการพระธาตุหลวง อิ่มบุญอิ่มใจไปทัวร์ไหว้พระ5วัดดัง!!!
เยือนเมืองมรดกโลก / สักการะพระธาตุพูสี
แวะนครหลวงเวียงจันทน์ / นมัสการพระธาตุหลวง
อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปทัวร์ไหว้พระ 5 วัดดัง!!!

ทัวร์ลาว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลาว ราคาใกล้เคียงกัน