ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by LUCKY AIR 4 วัน 3 คืน
8LLJG01 : บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์... ดินแดนในฝัน BY 8L

4 วัน 3 คืน

บินตรงสู่ลี่เจียง...เมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขามีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ช่องแคบเสือกระโจน...สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลกUNESCO หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน...ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี เมืองโบราณลี่เจียง...มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติปี1997 เมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด
บินตรงสู่ลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน... ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี
เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997
เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน