ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
บินตรงเชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ - พุกาม BY PG

4 วัน 3 คืน

เชียงใหม่-มัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA)วัดมหากันดายงสะพานไม้อูเบ็ง(UBEN)เมืองพุกาม วัดมนุหา(MANUHATEMPLE)วัดกุบยางกี(GUBYAUKKYITEMPEL)ที่เจดีย์ชเวซานดอว์(SHWESANDAWPAGODA) ชมการปล่อยบอลลูนขึ้นฟ้าเจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGONPAGODA)วัดอนันดา(ANANDATEMPLE)วิหารธรรมยันจี(DHAMMAYANGYT)วิหารติโลมินโล(HtilominloTemple) พระมหามัยมุนีวัดกุสินาราพระราชวังมัณฑะเลย์วิหารชเวนันดอร์(GoldenPalaceMonastry)
เชียงใหม่-มัณฑะเลย์
เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) วัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN) เมืองพุกาม
วัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) ที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ (SHWESANDAW PAGODA)
ชมการปล่อยบอลลูนขึ้นฟ้า เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGONPAGODA ) วัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) วิหารธรรมยันจี(DHAMMAYANGYT) วิหารติโลมินโล (Htilominlo Temple)
พระมหามัยมุนี วัดกุสินารา พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ (Golden Palace Monastry)

ทัวร์พม่า พม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน