ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า by LUCKY AIR 5 วัน 4 คืน
8LLJG03 : บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ซุปตาร์... ซู่ซู่ ซ่าซ่า BY 8L

5 วัน 4 คืน

 ช่องแคบเสือกระโจน...สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลกUNESCO  วัดลามะซงจ้านหลิง…วัดที่สร้างจำลองมาจากพระราชวังโปตาลา  นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี  ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ...ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์งดงามราวกับสรวงสวรรค์  เมืองโบราณลี่เจียง...มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติปี1997  เมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน
 ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO
 วัดลามะซงจ้านหลิง… วัดที่สร้างจำลองมาจาก พระราชวังโปตาลา
 นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี
 ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ... ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์
 เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997
 เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ทัวร์จีน ลี่เจียง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน