ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ลี่เจียง ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ สะพานแก้วลี่เจียง by LUCKY AIR 4 วัน 3 คืน
8LLJG02 : บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ซุปตาร์... ซุปเปอร์คูล BY 8L

4 วัน 3 คืน

 บินตรงสู่ลี่เจียง...เมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขามีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี  ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ...ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์งดงามราวกับสรวงสวรรค์  เมืองโบราณลี่เจียง...มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติปี1997  สะพานแก้วลี่เจียง...สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน  เมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน
 บินตรงสู่ลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
 นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี
 ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ... ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์
 เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997
 สะพานแก้วลี่เจียง... สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน
 เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ทัวร์จีน ลี่เจียง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน