ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

CSX-001 : จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก BY FD

4 วัน 2 คืน

สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตาสวยงามกว่าที่เคยเห็น เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย(FD) ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า1,650บาท,ค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป
สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท,ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน