ทัวร์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WPTG0410F : เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ BY TG

10 วัน 7 คืน

เบราบัค-เข้าชมปราสาทมาร์คเบิร์ก(มรดกโลก)-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-ค็อกเค่ม-เทรียร์ ลักแซมเบิร์ก-ดินองท์-ตูแนร์(มรดกโลก)-บรูจน์(มรดกโลก)-บรัสส์เซล หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์(มรดกโลก)-เดลฟ์-อูเทรคต์-อัมสเตอร์ดัม โฮร์น-อีดัม-โวลันดัม-ล่องเรือหมู่บ้าน“กีธูร์น”-ไนเมเก้น มอนเชา-เข้าชมปราสาทเบิร์ก-ลิมเบิร์ก-แฟรงค์เฟิร์ต
เบราบัค - เข้าชมปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ค็อกเค่ม - เทรียร์
ลักแซมเบิร์ก - ดินองท์ - ตูแนร์ (มรดกโลก) - บรูจน์ (มรดกโลก) - บรัสส์เซล
หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) - เดลฟ์ - อูเทรคต์ - อัมสเตอร์ดัม
โฮร์น - อีดัม - โวลันดัม - ล่องเรือหมู่บ้าน “กีธูร์น” - ไนเมเก้น
มอนเชา - เข้าชมปราสาทเบิร์ก - ลิมเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ราคาใกล้เคียงกัน