ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย ล่าหาแสงเหนือ สุนัขลากเลื่อนและกวางเรนเดียร์ ชมเรือตัดน้ำแข็ง by THAI Airways 7 วัน 5 คืน
BT-DME05_TG : มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ เมอร์มังค์ BY TG

7 วัน 5 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ

Day 2 : ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว์ สู่เมืองเมอร์มรังส์ เดินทางถึงเมืองเมอร์มรังส์เมืองท่าเรือ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า เป็นจุดที่ถ่ายรูปดูเพลินมาก North Waterfall ) จุดถ่ายรูป ชมความงามของฤดูหนาว Tiriberka มหาสมุทรอาร์กติก นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมอร์มังค์ นำท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า

Day 3 : นำท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู้ ที่ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ท่านยังได้มีประสบการณ์ที่แสนสนุกในการนั่ง รถเทียมสุนัขลากเลื่อน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวซามิ ชมประเพณี วัฒนธรรม ของชาวพื้นเมืองที่อยุ่อาศัยในแถวอาร์กติกที่เรียกกันว่า แลปส์ สัมผัสประสบการณ์น่าตื่นเต้นกับการ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ นำท่านชม เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน นำท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า

Day 4 : ชม อนุสรณ์สถานอัลโยชา อนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมื่อสมัยสงครามโลกที่ 2 นำท่านชม อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ ก่อนเข้าสนามบินนำท่านเดินทางสู่ร้าน MCDONALD’S ที่บันทึกไว้ว่าอยู่เหนือที่สุดของโลก นำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว์ ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส์ สู่มอสโคว์ ถึง เมืองมอสโคว์ เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต เดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์

Day 5 : นำท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซีย ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย ชม จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล นำท่านเข้าชมและชอปปิงที่ ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 นำท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ Circus Show

Day 6 : นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ตั้งอยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองคำของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน ชม โบสถ์อัสสัมชัญ ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง นำท่านชม และชอปปิ้ง ที่ ห้างสรรพสินค้าเวกัส เดินทางเข้าสู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day 7 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์รัสเซีย ล่าหาแสงเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน