ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย . by Ukraine International Airlines 7 วัน 5 คืน
PGOR-001 : Grand Georgia BY PS

7 วัน 5 คืน

ทบิลิซี–โบสถ์ตรีนิตี้–โบสถ์เมทเทคี–โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน-BridgeofPeace-เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา-ร้านOldGeorgianBakeryTone-Anchiskhatichurch-อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย-Janshardenstreet–วิหารซีโอนี–มิสเคต้า-ชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี–วิหารจวารี–ป้อมอนานูรี-ทะเลสาบJhinvaliLake–อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย–เมืองกูดาอูรี–เมืองโกรี่–เมืองถ้ำอุพลิสชิเค–เมืองบอร์โจมี–อุทยานแห่งชาติBorjomiKharagaulnationalPark-บอร์โจมี–เมืองakhaltsikhe–ป้อมRabatFortress-ทบิลิซี–เคียฟ
ทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมทเทคี – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge of Peace - เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ร้าน Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church - อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan sharden street – วิหารซีโอนี – มิสเคต้า - ชม โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – เมืองโกรี่ – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park -บอร์โจมี – เมือง akhaltsikhe – ป้อม Rabat Fortress - ทบิลิซี – เคียฟ

ทัวร์จอร์เจีย . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน