ทัวร์ ไอซ์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WPAY0608H : ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) BY AY

8 วัน 5 คืน

เรคยาวิค–บลูลากูน–วงแหวนทองคำ–น้ำตกสโกก้า–วิค–อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล เรนิสแดรงเกอร์–ชมหาดทรายดำ–ขับสโนโมบิล–ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล ภูเขาคีร์กจูเฟล–เซลล์ฟอสส์–ล่องเรือชมปลาวาฬ–เรคยาวิค–ชมเมือง–อาคารพาร์ลาน ***ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือนกันยายน–เมษายนของทุกปี*** ***ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ*พิเศษ...ทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน***
เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดำ – ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล
ภูเขาคีร์กจูเฟล – เซลล์ฟอสส์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน
***ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี ***
*** ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ * พิเศษ...ทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน ***

ทัวร์ไอซ์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไอซ์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน