ทัวร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WEK0407A : เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส BY EK

7 วัน

อัมสเตอร์ดัม–ล่องเรือหลังคากระจก–ดามส์สแควร์-หมู่บ้านกีธูร์น–โวเลนดัม ซานส์สคันส์-แอนต์เวิร์ป-บรัสเซล-อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกรองด์ปลาซ แมเนเกนพิส-ปารีสพระราชวังแวร์ซายนน์–ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-DUTYFREE-ห้างลาฟาแยต
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ - หมู่บ้านกีธูร์น – โวเลนดัม
ซานส์สคันส์ - แอนต์เวิร์ป - บรัสเซล - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ
แมเนเกนพิส - ปารีส พระราชวังแวร์ซายนน์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - DUTY FREE - ห้างลาฟาแยต

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ราคาใกล้เคียงกัน