ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ZSGN09 : เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ] BY VZ

3 วัน 2 คืน

เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว2บรรยากาศสัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาวชมทุ่งสวนไฮเดรนเยียบันไดสวรรค์นั่งโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตกนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัดนั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่รวมค่ารถจิ๊บแล้ว!!
เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ นั่งโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่ รวมค่ารถจิ๊บแล้ว !!

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน