ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ZHAN12 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน [เลสโก เหินฟ้าฟานซิปัน] BY FD

4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือฮานอยซาปานิงห์บิงห์นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีนสุดฟินสัมผัสเมืองหนาว2คืนเต็มอิ่มซาปาล่องเรือชมธรรมชาติฮาลองบกนิงห์บิงห์รวมค่ากระเช้าและรถรางชมนาขั้นบันไดแล้วพิเศษเมนูบาชูแซลม่อน
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน สุดฟินสัมผัสเมืองหนาว 2 คืนเต็มอิ่ม ซาปา ล่องเรือชมธรรมชาติฮาลองบก นิงห์บิงห์ รวมค่ากระเช้า และรถรางชมนาขั้นบันไดแล้ว พิเศษเมนูบาชูแซลม่อน

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน