ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by TigerAir 4 วัน 3 คืน
SDT08 : Taiwan Tiger Winter BY IT

4 วัน 3 คืน

๐ชมอุทยานหินล้นปีเหยหลิ่ว-ชมหมู่บ้านโบราณลิวเผิ่น ๐ชมตึกโทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก)-ล่องเรือกะเลสาบสุริยันจันทรา ๐วัดเหวินอู่-ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด-อนุสรณ์สถานเจียงใดเช็ค ๐เมนูขึ้นชื่อ:พระกระโดดกำแผง,ปลาประธานาธิบดี,อาหารทะเลโต้หวัน
๐ ชมอุทยานหินล้นปีเหยหลิ่ว - ชมหมู่บ้านโบราณลิวเผิ่น
๐ ชมตึกโทเป 101 ( ไม่รวมขึ้นตึก) - ล่องเรือกะเลสาบสุริยันจันทรา
๐ วัดเหวินอู่ - ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด - อนุสรณ์สถานเจียงใดเช็ค
๐ เมนูขึ้นชื่อ : พระกระโดดกำแผง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลโต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน