ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

XWSHE03 : เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นหมู่บ้านหิมะ BY XW

6 วัน 4 คืน

เที่ยวมอสโคว์ตะวันออก…ฮาร์บินเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียงอลังการกับงานเทศกาลน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ระดับโลก21thHarbinIceandSnowWorldสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หมู่บ้านหิมะที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาวโพลนสนุกสนานกับการเล่นสกีณลานสกียาบูลี่ พลาดไม่ได้!!เทศกาลแกะสลักหิมะณเกาะพระอาทิตย์1ปีมี1ครั้งเท่านั้น แจกฟรีหมวกถุงมือและที่ปิดหู(รับที่เมืองจีน) มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ350หยวน/ทริป/ต่อท่าน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ400บาท/ทริป/ต่อท่าน(เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
เที่ยวมอสโคว์ตะวันออก…ฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง อลังการกับงานเทศกาลน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ระดับโลก 21th Harbin Ice and Snow World สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หมู่บ้านหิมะ ที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาวโพลน สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ ลานสกี ยาบูลี่
พลาดไม่ได้ !! เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น
แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน