แพ็คเกจทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง . by Hong Kong Airlines, เรือสำราญ 3 วัน 2 คืน
World Dream V I P Packaged BY HX

3 วัน 2 คืน

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ชั้นBusinessClass ฟรีwifiบนเรือ
ตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ชั้น Business Class
ฟรีwifi บนเรือ

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน