ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by TigerAir 4 วัน 3 คืน
IT22 : Wonderful Taiwan ทัวร์ไต้หวัน รับลมหนาว สวรรค์ของคนชอบกิน BY IT

4 วัน 3 คืน

•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน •กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัดบุ๋นบู้ศาสดาขงจื้อเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ •ถ่ายรูปเช็คอินณหมู่บ้านสายรุ้งหมู่บ้านเล็กๆสีสันสดใสที่โดดเด่นสะดุดตาเชื้อเชิญให้ใครต่อใครอยากเข้ามาชมความสดใสน่ารัก •ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจงศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารขึ้นชื่อมากมาย อาหารแนะนำเต้าหู้เหม็นชานมไข่มุกทาโกะยากิเจ้าดังไก่ทอด1973หลู่เว่ยอาหารประจำชาติไต้หวันฯลฯ •มาไต้หวันทั้งทีจะพลาดได้ไงพาคุณเช็คอินแลนด์มาร์คไฮไลท์ณตึกไทเป101 •ช้อปปิ้งซีเหมินติงอาหารแนะนำเส้นหมี่อาจงหม่าล่าชาบูไก่ทอดHot-Starร้านมะม่วงน้ำแข็งใสน้ำมะระฯลฯ •นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมและผู้เฒ่าจันทราเทพพ่อสื่อในตำนานจีนณวัดหลงซันซื่อหรือวัดเขามังกรวัดเก่าแก่อายุกว่า240ปี •เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นสนุกสนานช้อปปิ้งและชิมอาหารขึ้นชื่อมากมายไอศกรีมถั่วตัดบัวลอยเผือกซุปลูกชิ้นเห็ดย่างฯลฯ
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์
•ถ่ายรูปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆ สีสันสดใส ที่โดดเด่นสะดุดตา เชื้อเชิญให้ใครต่อใครอยากเข้ามาชมความสดใสน่ารัก
• ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารขึ้นชื่อมากมาย
อาหารแนะนำ เต้าหู้เหม็น ชานมไข่มุก ทาโกะยากิเจ้าดัง ไก่ทอด1973 หลู่เว่ยอาหารประจำชาติไต้หวัน ฯลฯ
•มาไต้หวันทั้งทีจะพลาดได้ไง พาคุณเช็คอินแลนด์มาร์คไฮไลท์ ณ ตึกไทเป 101
•ช้อปปิ้งซีเหมินติง อาหารแนะนำ เส้นหมี่อาจง หม่าล่าชาบู ไก่ทอด Hot-Star ร้านมะม่วงน้ำแข็งใส น้ำมะระ ฯลฯ
•นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม และผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ณ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร วัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
•เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้ง และชิมอาหารขึ้นชื่อมากมาย ไอศกรีมถั่วตัด บัวลอยเผือก ซุปลูกชิ้น เห็ดย่าง ฯลฯ

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน