ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

QR210 : อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส BY QR

9 วัน 6 คืน

อิตาลี:ชมความยิ่งใหญ่1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่โคลอสเซี่ยมชิลๆถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ชมเกาะเวนิสชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์โคโบสถ์เซนต์มาร์กเดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสจากนั้นนำท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมิลานชมมหาวิหารแห่งมิลานอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลกอาทิเช่นLV,PRADA,GUCCI,TOD’Sณแกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล สวิต:เยือนเขากรินเดอร์วาลเฟียร์สสถานที่ถ่ายทำละครลิขิตรักเมืองลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิตบริเวณSchwaneplatzเช่นช็อคโกแลต,เครื่องหนัง,มีด พับ,นาฬิกายี่ห้อดังอาทิเช่นRolex,Omega,TagHeuerเป็นต้นยอดเขาทิตลิส/เมืองลูชมสิงโตหินแกะสลัก/สะพานไม้ชาเปล ฝรั่งเศส:กรุงปารีสเมืองที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องคสามโรแมนติกชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตุรัสคองคอร์ดถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ช็องเอลิเซ่แล้วไปล่องเรือบาโตมุชที่แม่น้ำแซนช๊อปิ้งแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
อิตาลี : ชมความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม ชิลๆถ่ายรูปกับ หอเอนปิซ่า
ชมเกาะเวนิส ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์เซนต์มาร์ก เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิส จากนั้นนำท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารแห่งมิลาน อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
สวิต : เยือนเขากรินเดอร์วาล เฟียร์ส สถานที่ถ่ายทำละคร ลิขิตรัก เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีด
พับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้นยอดเขาทิตลิส /เมืองลู ชมสิงโตหิน แกะสลัก/สะพานไม้ชาเปล
ฝรั่งเศส : กรุงปารีสเมืองที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องคสามโรแมนติก ชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตุรัสคองคอร์ด ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ ช็องเอลิเซ่ แล้วไปล่องเรือบาโตมุชที่แม่น้ำแซน ช๊อปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ราคาใกล้เคียงกัน